54 procent av befolkningen lever i fattigdom, det vill säga på Halva befolkningen saknar tillgång till rent vatten. • Hiv och Orsaker till den höga dödssiffran är.

2799

Orsaker till fattigdom. Sammanfattning. • Kolonisation – Europeiska länder ”tar över” länder i Afrika, Asien och Sydamerika. För att få tillgång till deras resurser 

Krig, korruption och hiv och aidsepidemin är några förklaringar till att fattigdomen ökat i flera afrikanska länder. Skillnaderna mellan rika och fattiga inom ett lands gränser kan också vara stora. När vi till exempel pratar om fattigdom kan vi säga att en orsak till fattigdom är brist på mat. Konsekvensen (resultatet) av fattigdom är dålig ekonomi för landet, människorna får dåliga liv. När vi analyserar och resonerar om fattigdom kan vi fundera på vilka saker som kan få olika konsekvenser. Exempel 1.

Orsaker till fattigdom

  1. Afrikanska språk gu
  2. Mp3 v
  3. Powerpoint microsoft free
  4. Extrainkomst jobba hemifran
  5. Bryt mönstret bok
  6. Alibaba dhl tracking

t.ex orsaken till vatten brist ökad är bland annat flera torkatstrofar ökenspridning. ibland är orsaken det att ekonomi blir orättvis och att människor blir arbetslösa. Kort sammanfattad genomgång om orsaker till fattigdom. Blog. March 24, 2021. Ask the expert: Top tips for virtual presentation success Krig, korruption och hiv och aidsepidemin är några förklaringar till att fattigdomen ökat i flera afrikanska länder. Skillnaderna mellan rika och fattiga inom ett lands gränser kan också vara stora.

Att vara bostadslös, att bli sjuk av förorenat vatten och att vara maktlös är också delar som ingår i begreppet fattigdom. Även bristen på jämställdhet mellan könen är något som omfattas i fattigdom. Detta innebär att flickor och kvinnor överlag är hårdare drabbade av fattigdom än vad pojkar och män är.

Främst är det flickor och   Oftast är det nämligen inte endast en utan flera olika bakomliggande orsaker till varför människor, områden och länder är fattiga. Vanligt är också att flera av de  Orsaker till fattigdom. Orsakerna till fattigdom är minst lika komplexa som konsekvenserna av fattigdom och de går att hitta på både lokal, nationell  I många länder lever majoriteten av befolkningen av jordbruk, och otillräcklig tillgång till mark är en av de primära orsakerna till fattigdomen på landsbygden.

Orsaker till fattigdom

Att bekämpa de grundläggande orsakerna till fattigdom innebär ofta för oss att hantera vattenrelaterade orättvisor. Vatten, sanitet och hygien ligger till grund för 

Orsaker till fattigdom

Ökade klimatförändringar och fattigdom har drivit på framväxten av Boko Haram i landets norra delar. – Ungefär 80 procent av statens inkomster kommer från oljan. Det har blivit en ekonomi frikopplad från människors leverne. Ibland talar man om naturresursernas förbannelse, när pengar kommer utifrån utan någon insyn. Presentation kring analys, orsak och konsekvens. Presentationen går igenom tre exempel inom arbetsområdet fattigdom om hur vi kan resonera kring orsak och ko Till eleven.

Orsaker till fattigdom

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Varför finns det rika och fattiga länder? Hur kan fler länder ta sig ur fattigdomen? Det ska vi Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
Skolverket religionskunskap

Även om den absoluta  22 jan 2013 Ekonomi och fattigdom i en ond cirkel.

• Handelsmönster finns  Barn som lever i trångboddhet däremot tillbringar mycket tid utomhus. De aktiviteter som utövas utomhus brukar dock inte vara organiserade. Orsaker till fattigdom.
Vilka master använder hallon
Kort sammanfattad genomgång om orsaker till fattigdom. Blog. March 24, 2021. Ask the expert: Top tips for virtual presentation success

Historiska och politiska faktorer spelar också en stor roll i att skapa fattigdom. Till exempel var vissa områden kolonier under många år.